Regulamin

 1. Serwis adopcyjny kocieadopcje.pl to miejsce, w którym można bezpłatnie zamieszczać ogłoszenia związane z adopcją bezdomnych kotów. Dalej określany jest w tym regulaminie jako Serwis.
 2. Jako Użytkownika w regulaminie rozumiemy osobę, która korzysta z Serwisu.
 3. Administratorem Serwisu jest firma DUŻY CZARNY KOT Mirela Marciniak-Kasperczak z siedzibą w Pawłosiowie, przy ul. Pawłosiów 194.
 4. Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację tego regulaminu przez Użytkownika.
 5. Umieszczenie ogłoszeń w Serwisie jest darmowe dla wszystkich.
 6. Zamieszczane ogłoszenia mogą dotyczyć wyłącznie bezdomnych kotów, czekających na adopcję. Ogłoszenia dotyczące innych spraw będą usuwane przez Administratora.
 7. Odpowiedzialność za publikowane w ogłoszeniu treści i materiały ponosi tylko i wyłącznie zamieszczający ogłoszenie Użytkownik.
 8. Akceptacja regulaminu wiąże się z wyrażeniem zgody na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną od Serwisu.
 9. Informacje wysyłane drogą elektroniczną do danego Użytkownika będą dotyczyły wyłącznie spraw związanych z dodanymi przez niego ogłoszeniami, a także kwestii ogólnych, związanych z funkcjonowaniem serwisu. Nie będą wysyłane jakiekolwiek informacje o charakterze marketingowym.
 10. Zabrania się umieszczania jakichkolwiek treści i materiałów niezgodnych z polskim prawem, dobrymi obyczajami, wywołujących oburzenie, nawołujących do łamania prawa, przemocy itp.
 11. Informacje zawarte na stronach Serwisu mogą być wykorzystane tylko i wyłącznie do celów zgodnych z prawem. Treści ogłoszeń niezgodnych z prawem oraz wszystkie informacje potrzebne do zlokalizowania ogłoszeniodawcy będą przekazywane odpowiednim organom ścigania.
 12. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń, za linki do zasobów ujętych w treści ogłoszeń, za roszczenia związane z rozliczeniami między Użytkownikami serwisu, za zachowanie osób umieszczających oferty w Serwisie, za oferowane w ogłoszeniach zwierzęta, towary i usługi, za zgodność zwierząt, usług i towarów z opisem, za prawdziwość informacji zawartych w ogłoszeniach, za to w jaki sposób i do jakich celów dane zamieszczone w Serwisie zostaną wykorzystane, za funkcjonowanie Serwisu i wynikłe z tego faktu komplikacje.
 13. Serwis nie bierze udziału w transakcjach pomiędzy Użytkownikami.
 14. Cała odpowiedzialność wynikająca z wykorzystania informacji zawartych w Serwisie spoczywa wyłącznie na Użytkownikach serwisu.
 15. Ogłoszenia należy umieszczać w odpowiednich kategoriach zgodnie z przedmiotem ogłoszenia.
 16. Kolejne identyczne ogłoszenie można umieszczać ponownie dopiero po upływie terminu publikacji ogłoszenia zamieszczonego wcześniej. Termin końca publikacji ogłoszenia wybiera Użytkownik zamieszczający ogłoszenie.
 17. Ogłoszenia niespełniające wymogów określonych w regulaminie będą usuwane.
 18. Publikując materiały, treści i dane osobowe użytkownik wyraża jednocześnie zgodę na ich publiczne udostępnienie za pomocą Serwisu.
 19. Serwis zastrzega sobie prawo do zawieszenia działania Serwisu w dowolnym czasie i na dowolny okres, zaprzestania świadczenia usług ogłoszeniowych, usuwania ogłoszeń niezgodnych z prawem i niniejszym regulaminem, usuwania ogłoszeń konkurencyjnych do prowadzonej przez właściciela Serwisu działalności, nie umieszczania bądź usuwania ogłoszeń bez podania przyczyny.
 20. Użytkownik korzystający z Serwisu zgadza się na gromadzenie, przechowywanie, utrwalanie, opracowywanie i usuwanie swoich danych przez Serwis.
 21. Serwis zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie.